Oss

Hvem
I media
Vi takker
Nettverk
Vedtekter

Oss

Tusen takk

Vi i Errors Party har alltid hatt som mål å klare oss selv og dekke alle utgifter gjennom inngangspenger. Det hadde imidlertid vært mye magrere kår hadde det ikke vært for den støtte vi har fått fra ulike hold gjennom tidene.

Spesiell takk til

Hordaland Fylkeskommune og kommunene Lindås og Meland for økonomisk støtte.

Hordaland Barne- og Ungdomsråd (HBUR).

Hyperion - Norsk Forbund For Fantastiske Fritidsinteresser.

Installatør Henry Rath for sponsing av elektrisk utstyr.

Meland Aktiv for lokaler.

Reklamehuset for støtte.

Webhuset for sponsing av server.

BKK er de som kobler opp og ned nettlinjen vår to ganger i året.

Inixy AS ved Jo Lyshoel, har gitt oss kompetansen vi trengte for å lage denne nettsiden.

Og alle som hjelper oss med å rigge og rydde alt utstyret. Tusen takk!