Praktisk

FAQ
Huskeliste
Regler
Crew
Til foreldre
Gjenglemt
Useful links
Media

Praktisk

Errors CREW

Aldersgrense for å bli med i crew: 16 år.
Crew i Errors er med på alt fra opprigg til nedrigg, men nokre har fleire spesial oppgåver enn andre. Det betyr at crew må stille opp ein dag før party start og holde ut heile siste dagen etter at deltakarane har reist. Det er mest arbeid før og etter at deltakerene ankommer party. Crew-vakter under party varer vanligvis i 4 timer i løpet av ein dag, som betyr at du kan ta med eget gaming utstyr og game litt du også. På vakt gjere ein alt fra vasking fellesområder, til kiosksalg, til å hjelpe deltakere med dataproblemer. Om du har lyst på meir ansvar eller bli med på planlegging av party kan du bli med i ein av Errors sine arbeidsgrupper. Crew har sitt eget område i hallen der du kan sette opp utstyret ditt. Me liker å vare litt sosial i crew, så av og til samler me dei som vil til å ete mat saman, eller spele alt fra brettspell til dataspel slag. For å bli med i crew trenger du i utgangspunktet ikkje å ha noko data kunnskap i det heile, det viktigaste er interesse og å ha ein imøtekomande innstilling.
Send en søknad til crew@errorsparty.no
Den bør inneholde:
 • Navn
 • Alder
 • Brukernavn på nettsiden
 • Kva du evt. har av erfaring når det gjelder teknisk kompetanse og LAN.
NB! Me tar 1/2 inngang i depositum for nye crew, som blir tilbake betalt etter endt nedrigg. Gjentakende crew må betale 50,- kr som blir kompensert med penger i kiosken (grunnet Hyperion medlemskap).
Me har mange platformar:
 • Mattermost, hoved informasjonsflyt i styret, crew og arbeidsgrupper i planleggings fasen av party
 • Discord, for deltakere og møter
 • Trello, «to do» lister for dei ulike arbeidsgruppene.
 • Twitch, til streaming av compoar
 • Facebook, me har ei egen gruppa i crew til generell informasjon og
Styret + dei som vil kan bli med å planlegge i forkant av et party. Me har ulike arbeidsgrupper som planlegger ulike deler av party, som Compo, infrastruktur, nettside, media, osv
Me starter vanligvis opprigg ein dag i forkant av party start. Denne dagen setter me opp mellom anna bord, stolar, ruller ut tepper, henter fram utstyr og setter opp utstyr. Strøm, serverer, internett, switchar, alt som gjør at deltakarar enkelt kan finne strøm og koble seg til ein switch (boks til internett med kabel). Me har også ein kiosk og et skranke område som må på plass med kjøleskap og innhold. Om me kjem godt i gang er det tid til å sette opp crew området og eige utstyr for å teste internett og spill-serverer på kvelden. Før party start har me også et crew-møte med gjennomgang på bygget og oppgaver undervegs på party.
Crew sitter samla i et eget område. Hovedsakelig for at det skal vare lettere for andre i crew å finne ansvarlige for ulike områder og for å ha det sosialt sammen
På dette tidspunktet skal alt vare klart for at deltakere ankommer hallen. Crew fordeler seg på fleire oppgåver:
   Skranke, registrere deltakere, ta betaling og gi bånd.
   Parkeringsvakt, organisere bilar slik at ingen står lenge i vegen for andre bilar.
   Velkommen, hjelpe folk med å finne plassene sine og eventuelt sette opp utstyr.
   Spesial oppgaver, sjekke at internett, strøm og spill-serverer fungerer etter kvart som deltakere kobler seg opp.
 • Alle vakter må også lese seg opp på ansvarsområdet i permen og følge nøye med i gjennomgangen før oppstart
 • Vakta skal:
  • Alltid ha på gul refleksvest
  • Alltid vere minimum 1 person tilgjengelig i skrankeområdet
  • Sjekke bånd
  • Ta brannrunder og runder rundt bygget (ute og inne) (Helst 2 stk på runde og 1-2 bakvakter i skranken)
  • Begrense uønska oppførsel som til dømes: at deltakere tuller på soverommet, beveger seg på områder dei ikkje skal, osv.
  • Sjekke sovesal
  • Sjekke at ingen sover i hallen (i stolen forran dataen er greit)
  • Sjekke toalett, fylle på papir og vaske daglig og ved behov.
  • Følge med på mikroen og pizza ovnen
  • Ta i mot matbestillinger
  • Selge varer i kiosk
  • Låne ut utstyr (VR, PS-kontroller, brettspill, osv)
  • Ta pante og bossrunder (Kanskje får me til ein compo rundt dette?)
  • mm.
 • Brannvakt, som vanlig vakt, men er den som varsler og sjekker branntavla dersom brann, røyk eller alarm skal oppstå.
 • Bakvakt, er tilgjengelig for vakta dersom dei skal utføre andre oppgåver og trenger nokon til å sitte i skranken eller andre oppgåver
Compo vakter / ansvarlige er avtalt i forkant av party. Dei gjere klar påmelding, organisering, eventuelt klargjøring av utstyr og serverar, osv. for at compoar skal gjennomførast på best mulig måte.
Alt skal ryddast vekk og alle i crew må vere med. I mange tilfeller så reiser ein del deltakere kvelden før siste dag og då kan crew starte å rydde vekk litt bord og rot før siste innspurt. Nattevaktene får sove litt lenger siste dag enn resten, men jo tidligare alle kjem i gang jo fortere får me alle reist heim.
Nedrigg tar mange timar, og det er mykje som skal ryddast, vaskast og organiserast tilbake på plass / slik det såg ut då me kom. Me pleier å ha et pizza-møte på slutten av nedrigg, for å snakke om korleis me synest party har gått, kva som var bra og kva som kunne vore betre.