Praktisk

FAQ
Huskeliste
Regler
Crew
Til foreldre
Gjenglemt
Useful links
Media

Praktisk

Regler


Norsk lov gjelder!

Husk legitimasjon!

Aldersgrensen for å være alene på party er 13 år. Deltagere under 13 år må være i følge med en foresatt over 21 år. Deltagere under 16 år må fremvise ha skriftlig tillatelse fra en foresatt. Skjema som foresatte kan fylle ut fins her

Errors tar avstand fra alle former for ulovlig deling.

Ikke bruk mer enn én bordplass, da det er dette du har betalt for.

PCer skal stå på gulvet! Evt. skader på bord blir ditt ansvar.

Det skal kobles i Errors' uttak. Du får kun ett. Ta med fordeler.

Har du med både PC og en konsoll, skal kun en av dem være tilkoblet til enhver tid.

Det er ikke tillatt å koble til andre elektriske apparater enn vanlig PC, monitor og standard tilleggsutstyr, med mindre du har fått forhåndstillatelse til dette og blitt henvist til egnet sted å koble det til.

La Errors og andres utstyr være i fred. Ikke rot med fordelingssystemet for hverken data eller strøm! Det er lett å ødelegge for mange andre om du piller på switcher, andres kabler, servere, skjøteledninger, strømskap etc.

Sending av popupmeldinger til alle på nettverket eller lignende aktiviteter er totalforbudt.

Virus/malware er en definitiv uting. Oppdager vi at du prøver noe ugagn er vi ikke snille. Det samme gjelder piratvirksomhet og pornografi.

Røyking foretas ute, i god avstand fra inngangen. Bruk askebeger.

Snus skal befinne seg enten under leppa eller i søpla.

Errors Party er et rusfritt arrangement.

Bruk av ulovlige rusmidler anmeldes.

Tyveri anmeldes.

Ødelegger du noe, betaler du for det. «If you break it, you buy it.»

Det er forbudt å bruke høyttalere.

Errors Party tar ikke ansvar for deltageres utstyr dersom det skulle bli stjålet eller ødelagt.

Tips! Merk utstyr med navn. Inkl. det som skal ligge på sovesalen.

Party kan avsluttes dersom det er for få deltagere igjen (dette bestemmes av et styremedlem på stedet)

Brudd på noen av reglene kan føre til utkasting.

...RYDD OPP ETTER DEG!

....KOS DEG! :-)

Til toppen

...for spillkonkurranser

De som skal delta i en konkurranse må selv holde orden på at alle på laget har registrert og aktivisert seg før fristen går ut.

Kampene skal spilles i de tidsrammene som er gitt av arrangør.

Det er deltagerene som skal holde orden på når konkurransen starter, og når hver enkelt kamp skal spilles. Det skal ikke være nødvendig for arrangør å gi beskjed til hver enkelt deltager om når en kamp skal spilles, og deltagere som ikke møter opp til rett tid kan/vil bli diskvalifisert uten advarsel.

Deltagerene må selv sørge for å ha installert spillet og eventuelt alle patcher i god tid før kampen starter. Hvis en deltager ikke møter opp innen starttidspunket som er satt for konkurransen eller en kamp, vil deltageren (og hele laget) bli diskvalifisert fra konkurransen, og en walkover blir gitt til motstanderen.

[Gjelder bare hvis arrangør ikke har bestemt noe annet!] Hvis en maskin krasjer under et kamp hvor det er mulig å komme tilbake midt i spillet (f.eks. CS), skal spillet pauses til vedkommende kommer tilbake (hvis dette spillet støtter pausing). I andre spill skal det spilles omkamp så lenge det er første gangen det skjer. Neste gang vil telle som tap. Denne regelen gjelder for for hele turneringen, ikke bare en runde.

Hvis det oppstår uenighet mellom spillere og arrangør skal en Admin eller en i GameCrew prøve å løse konflikten. Hvis det er uenighet i hvordan reglene skal tolkes, så er det alltid GameCrew eller Admin sin tolkning som gjelder. Admin har alltid det siste ordet.

Admins/Crew som deltar i en compo kan ikke dømme/avgjøre tvister.

Hvis et spill har muligheten til å lagre en replay eller andre resultater, skal dette gjøres.

Bruk av hacks, cheats, eller annen form for juks (dvs. ALLE uoffisielle modifiseringer av spill som ikke er godkjent på forhånd av arrangør) fører til at spilleren/hele laget blir diskvalifisert fra konkurransen, og en walkover vil bli gitt til motstander. I tillegg kan deltageren(e) bli diskvalifisert fra alle andre konkurranser på partyet, inkludert de som allerede er spilt. Gjentatte brudd på denne regelen kan føre til utestengelse fra alle konkurranser på fremtidige parties.

Det skal brukes en fargedybde og oppløsning som anses som normalt for et spill. Hva som er normalt defineres utifra konsensus av deltagerene, og/eller tolkning av arrangør. Brudd på denne regelen regnes som hacks/juks dersom dette fører til urimelige fordeler ovenfor andre deltagere.

Dersom en av Errors Partys server angripes eller på annen måte forsøkes hackes kan det føre til utkastelse fra partyet.

For at det skal bli delt ut en 1. premie må det være minst 4 hele lag (4 deltakere i 1v1-compoer) som møter opp. For 2. og 3. premie kreves det henholdsvis minimum 6 og 16 lag. Størrelsen på lag kan derfor variere ut fra antall deltagere som møter opp. Hvis ikke minst 4 lag møter opp kan compoen bli avlyst.

Hvis noen spiller under en annen persons konto/navn vil denne deltageren bli diskvalifisert, sammen med hele laget.

Ingen premier vil bli utdelt før legitimasjon er godkjent.

Errors Party forbeholder seg retten til å forandre reglene helt til konkurransen starter.

Premie vil bare bli utdelt til deltagere som har betalt fullpris.

Dersom ikke annet er spesifisert, er opplyst premie beregnet fordelt pr. lag, ikke pr. enkeltperson i laget

Alle som skal spille skal være påmeldt party og ha betalt full pris. Aktivering åpner to timer før compostart, og spillerene må aktivere seg senest èn time før start.

Kun spillere som er påmeldt party, er aktiverte, og har betalt full pris kan delta.

Til toppen