Antall påmeldte: 1
Ledige plasser: 220
27.03.2024 15:00
på Meland Aktiv
Forhåndsbetal: 200,-
Betal i skranken: 250,-
Velkommen til Påskelan 2024

Praktisk

FAQ
Huskeliste
Regler
Crew
Til foreldre
Gjenglemt
Useful links
Media

Praktisk

Regler


Husk: Norsk lov gjelder!

Ta med legitimasjon!

Sikkerhet

Hvis du har spørsmål angående sikkerhet eller helse, før eller under arrangementet, ta kontakt med hjelp@errorsparty.no eller prat med vaktene ved inngangen.
Errors Party er et rusfritt arrangement. All alkoholholdig drikke og ulovlige rusmidler er strengt forbudt på arrangementet, inkludert parkeringsområdet. Ruspåvirkede personer vil bli bortvist og utestengt i minst tre år, uten refusjon av billett. Bruk av ulovlige rusmidler anmeldes.

Deltaker

Aldersgrensen for å være alene på partyet er 13 år. Deltakere under 13 år må være i følge med en foresatt over 21 år.
Deltakere under 16 år må ha skriftlig tillatelse fra en foresatt og framvise den ved innsjekk. Skjerma som foresatte skal fylle ut finner du her:

I Errors Forum

Krenkende atferd, rasisme, og lignende er ikke akseptert i noen av Errors' forum.
Errors tar avstand fra alle former for ulovlig deling.

Under Party

La Errors' og andres utstyr være i fred. Ikke rot med fordelingssystemet for data og strøm. Det er lett å ødelegge for mange andre om du roter med switcher, andres kabler, servere, skjøteledninger, strømskap, etc.
Tyveri av Errors' utstyr blir anmeldt.
Ødelegger du noe, betaler du for det.
Dersom en av Errors Party sine servere angripes eller på måte blir forsøkt hacket kan det føre til utkastelse fra partyet.
Errors Party tar ikke ansvar for deltakeres utstyr dersom det skulle bli stjålet eller ødelagt. Merk gjerne dine eiendeler med navn.
Høyttalere er forbudt å bruke.

All åpen ild innendørs er forbudt. Røyking foretas ute, i god avstand fra inngangen. Bruk askebeger.
Snus skal kastes i en av mange søppeldunker som står rundt i hallen etter bruk.

To personer deler et bord.
Dersom du har utstyr som tar større plass enn dette må du betale for to.
PCer skal stå på gulvet.
Evt. skader på bord blir ditt ansvar.

Din plass

Du har 93cm x 76cm bordplass.
Ikke bruk mer enn din egen bordplass, da det er dette du har betalt for. Vil du ha mer plass, må du kjøpe en ekstra billett.
PCer skal stå på gulvet! Evt. skader på bord blir ditt ansvar. br Alt som skal kobles til strøm, skal kobles i Errors' uttak. Du får kun ett uttak. Ta med egen strømforgrener.
Har du med både PC og konsoll, skal kun én av dem være tilkoblet til enhver tid.
Det er ikke tillatt å koble til andre elektriske apparater enn PC / konsoll og skjerm, med mindre du har fått tillatelse til dette på forhånd og har blitt henvist til egnet sted å koble det til.
Alt dette kan virke strengt, men tenk over hvor kjedelig det er når strømmen til en hel bordrekke ryker.

Overnatting

Errors har en sovesal til deltakere. Deltakere må ta med eget soveutstyr (f.eks. sovepose, liggeunderlag og pute). Av sikkerhetsmessige årsaker tillater vi ikke at folk sover under bord, mellom bordrekker eller på andre rom enn de som er merket.

Personvern

Ved å godta disse reglene samtykker du til medlemsskap i Errors og Hyperion.
Dine personlige data blir kun brukt til vårt medlemsregister og påmelding til LAN.
Du kan når som helst be oss om å korrigere eller slette dine personlige data ved å sende en epost til hjelp@errorsparty.no og be om dette.

Tips

Merk alt av utstyr med navn, inkludert det som skal ligge på sovesalen.

Annet

Partyet kan avsluttes dersom det er for få deltakere igjen. Dette bestemes av styremedlemmer på stedet.

Regelbrudd kan føre til utkastelse.

...for compoer

Følgende regler gjelder for alle compoer, så fremt ikke arrangøren har spesifisert noe annet.

Påmelding

Deltakere må melde seg på senest en time før kokurransen starter.
Deltakere er selv ansvarlige for å være registrert og påmeldt på nettsiden før fristen går ut.
Påmeldingstidspunkt kan bli endret av arrangør.

Deltakere

Kun deltakere som har betalt inngang på nåværende Errors Party kan delta i compoer.
Deltakere er selv ansvarlige for å få med seg all informasjonen som blir gitt angående konkurransene de deltar i. Informasjon om compoer legges ut på de respektive sidene, som man finner under Party-siden, og under partyet legges oppdateringer ut i vår Discord-kanal.
Deltakere kan bruke andres datamaskiner og brukere, men ikke utgi seg for å være noen andre. Deltakere og lag kan bli diskvalifisert som følge av brudd på dette.
Dersom en av deltakerenes datamaskiner "krasjer" eller lignende (ute av deltakers kontroll) midt i et spill eller en compo og det er mulig å sette spillet på pause, skal spillet settes på pause til vedkommende kommer tilbake i spillet. I andre spill skal det spilles omkamp, dersom det er første gangen det skjer i samme konkurranse. Neste gang vil det telle som tap.

Spill

Hvis et spill har muligheten til å lagre et replay eller andre resultater, skal dette gjøres. Hvis ikke, skal det tas skjermdump eller et bilde som beviser seieren. Det skal komme tydelig fram hvem som har spilt og hva resultatet ble.
Deltakere må selv sørge for å ha installert og oppdatert spillet i god tid før kampen starter.

Tidsramme

Kampene skal spilles i de tidsrammene som er gitt av arrangør.
Deltakere er selv ansvarlige for å være tilstede når konkurransen starter og når hver enkelt kamp skal spilles.
Dersom deltakere og lag ikke møter opp til rett tid kan de bli diskvalifisert uten advarsel. Walkover kan bli gitt til motstandere.

Generelt

Errors Party forbeholder seg retten til å forandre reglene helt til konkurransen starter.
Dersom det oppstår uenighet mellom spillere og arrangør, skal en i styret eller compoansvarlig prøve å løse konflikten. Det er alltid compoansvarlig eller et styremedlems tolking som gjelder. Crew eller styremedlemmer som deltar i konkurransen kan ikke avgjøre/dømme i denne sammenheng.
Bruk av hacks, cheats, eller annen form for juks (det vil si alle uoffisielle modifiseringer av spill som ikke er godkjent på forhånd av arrangør), fører til at spilleren / laget blir diskvalifisert fra konkurransen, og en walkover vil bli gitt til motstanderen. I tillegg kan deltakeren(e) bli diskvalifisert fra alle andre konkurranser på partyet, inkludert de som allerede er spilt. Gjentatte brudd på denne regelen kan føre til utestengelse fra alle konkurranser på framtidige arrangement.

Premie

For at det skal bli delt ut en 1. premie, må det være minst 4 hele lag (4 deltakere i 1v1-compoer) som møter opp. For 2. og 3. premie kreves det henholdsvis minst 6 og 16 lag. Størrelsen på lag kan derfor variere ut fra antall deltakere som møter opp. Hvis ikke minst 4 lag møter opp, kan compoen bli avlyst.
Ingen premier vil bli utdelt før legitimasjon er godkjent. Alle vinnere skal skrive under på et skriv hvor de bekrefter at de har mottatt premien.
Dersom ikke annet er spesifisert, er opplyst premie beregnet fordelt per lag, ikke per enkeltperson i laget.