Discord

Created by: Minken

Posted: 2018-10-29 16:54:19

Last updated: 2020-04-06 17:34:28

Som noen vet så benytter vi oss av Discord som et av flere kommunikasjonsverktøy. Dette kan benyttes på mange måter for deg som deltager hos Errors Party for å holde deg oppdatert og til å få hjelp til diverse ting på nettsiden eller teknisk hjelp. Du kan joine via følgende link: https://errorsparty.no/discord